Het laatste nieuws
Tekstgrootte: A A
 

Copyright & Disclaimer


Over deze website

AltijdActueel.nl is een activiteit van AltijdActueel VOF in Den Dungen. Voor meer informatie: info@altijdactueel.nl.


Informatie op deze website

AltijdActueel VOF stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. AltijdActueel VOF wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. AltijdActueel VOF behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Commercieel

Op deze website worden advertenties van derden vertoond. De inkomsten die hieruit gegenereerd worden zijn om tegemoet te komen aan de kosten van onderhoud, hosting en promotie van deze website. Het is echter zo dat AltijdActueel VOF zich niet aansprakelijk voelt voor de inhoud van deze advertenties. Daarnaast roept AltijdActueel VOF de bezoekers van deze website op om vooral geen 'clickfraude' te plegen door bijvoorbeeld, maar niet exclusief, meerdere malen op advertenties te klikken zonder dat daar een natuurlijke aanleiding voor bestaat. AltijdActueel VOF wijst dan ook elke verantwoordelijkheid hiervoor richting affiliates en/of adverteerder en/of derden af.

Functioneren van deze website

AltijdActueel VOF garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.AltijdActueel VOF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door AltijdActueel VOF of door u aan AltijdActueel VOF middels deze website of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. AltijdActueel VOF aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. AltijdActueel VOF behoudt zich het recht voor iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij AltijdActueel VOF of haar licentiegevers. De inhoude van de nieuwsberichten wordt verzorgd door diverse nieuwsbronnen. Het intellectueel eigendomsrecht van die nieuwsberichten berust dan ook bij de betreffende uitgever. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van AltijdActueel VOF en/of één van de betrokken uitgevers.

Virussen

AltijdActueel VOF garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Nieuwe ontwikkelingenDe tekst van deze disclaimer kan door AltijdActueel VOF worden gewijzigd, mede gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling de tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

 
Over AltijdActueel:

Het nieuws staat niet stil, elke dag, elke minuut gebeurt er wel iets op de wereld. AltijdActueel.nl brengt voor u het laatste nieuws samen op een overzichtelijke manier.

Volg ons:

Natuurlijk kunt u AltijdActueel.nl ook volgende op de diverse sociale media.

Adverteren?

Op AltijdActueel.nl komt een breed en gevarieerd publiek, uw doelgroep zit hier ook tussen. Vraag naar de speciale tarieven!

Neem contact op »
Contact

Voor vragen, opmerkingen of tips kunt u mailen naar: redactie@altijdactueel.nl.