Het laatste nieuws
Tekstgrootte: A A
 

Advertentie

 

Schippers erkent fout voorgangerNOS Nieuws - Algemeen

Minister Schippers van Volksgezondheid erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat haar ministerie in 2009 extra geld heeft toegezegd aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder daarover de Kamer in te lichten. Dat gebeurde onder haar voorganger minister Klink. Het ging om geld voor nieuwbouw.

Volgens Schippers heeft Klink de Kamer ten onrechte niet geïnformeerd. Ook was de Nederlandse Zorgautoriteit ten onrechte niet betrokken bij het besluit hierover, schrijft Schippers naar aanleiding van berichtgeving hierover.

Het ministerie gaf de NZa de opdracht de toezegging aan het EMC uit te voeren, zonder eerst met de NZa te overleggen over het besluit. Dat is niet conform de regels.

De toezegging van Klink "lijkt niet in overeenstemming met de regels die gelden ten aanzien van staatssteun en mijn eigen beleidslijn", schrijft Schippers. "Ik zet de geschiedenis en gang van zaken en juridische consequenties op een rij en zal u zo spoedig mogelijk over mijn besluit informeren."

NZa onder vuur

De brief van Schippers volgt na een dag vol nieuws over de de NZa. Morgen presenteert de commissie Borstlap een onderzoek naar het functioneren van de Zorgautoriteit. De NOS en NRC hebben dat rapport al in handen.

Uit die stukken blijkt dat de commissie concludeert dat de verhouding tussen het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) grondig moet worden herzien. Er is nu sprake van ongewenste verwevenheid van het ministerie en de NZa.

De kamer heeft direct na het uitlekken van die stukken verontrust gereageerd. D66, ChristenUnie en het CDA hebben een spoeddebat aangevraagd.

Minister Schippers gaf begin april opdracht tot het onderzoek van de commissie Borstlap nadat stukken die klokkenluider Arthur Gotlieb had verzameld waren uitgelekt. Gotlieb pleegde later zelfmoord. De commissie heeft ook onderzocht hoe de NZa omging met de klokkenluider. In het rapport staat dat niemand binnen of buiten de Nederlandse Zorgautoriteit zich bewust is geweest van de ernst van de situatie waarin NZa-medewerker Arthur Gotlieb zich bevond.

Maandag 1 September 2014 - 16:06:32 - NOS Nieuws - Algemeen
 

"VWS hielp Erasmus met 100 mln"NOS Nieuws - Algemeen

Het ministerie van VWS heeft in 2009 extra financiële toezeggingen gedaan aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren, meldt het televisieprogramma Zembla.

Het verzoek van het ministerie aan de NZa is pikant omdat het ministerie zich niet mag bemoeien met beslissingen van de zorgautoriteit. In het rapport van de Commissie-Borstlap, dat de NOS en NRC Handelsblad vandaag openbaar maakten, wordt over een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis gezegd dat "het schuurt langs de randen van wat wettelijk mag" .

Stijgende kosten

Het ministerie zegde 100 miljoen euro extra toe, bedoeld om de stijgende kosten van de verbouwing van het ziekenhuis te betalen. VWS vroeg de NZa verder om een driejarige overgangsregeling voor rente en afschrijvingen te verlengen tot tien jaar. Zembla beschikt over documenten waaruit dat blijkt. De Tweede Kamer is nooit geïnformeerd over deze toezeggingen.

In 2009 bleek dat het budget van de grootscheepse verbouwing van het Erasmus MC fors werd overschreden. Het budget van 455 miljoen euro was lang niet toereikend. Vandaar dat een beroep werd gedaan op het ministerie om bij te springen. Uit de documenten blijkt dat VWS in mei 2009 een investering van 100 miljoen euro toezegt "op voorwaarde dat de financiering daardoor rond komt en de bouw ook daadwerkelijk in 2009 aanvangt". Daarnaast moet de NZa de overgangsregeling voor kapitaallasten ruimer toepassen.

Overgangsregeling

In juli 2009 stuurt het ministerie een brief naar de NZa met het verzoek om in het specifieke geval van het Erasmus MC de overgangsregeling te verlengen van drie tot tien jaar. De ambtenaren van de NZa moeten de geldstromen in samenspraak met het Erasmus MC vervolgens in orde brengen. Dat is in de jaren daarop gebeurd.

VWS bevestigt dat toenmalig minister Ab Klink een regeling met Erasmus MC heeft afgesproken, maar benadrukt dat minister Schippers inmiddels een ander beleid heeft op het terrein van steunregelingen. Het ministerie bestrijdt dat er een aanwijzing aan de NZa is gegeven.

De uitzending van Zembla is donderdag aanstaande, om 20.25 uur op NPO2

Maandag 1 September 2014 - 16:06:32 - NOS Nieuws - Algemeen
 

 
Over AltijdActueel:

Het nieuws staat niet stil, elke dag, elke minuut gebeurt er wel iets op de wereld. AltijdActueel.nl brengt voor u het laatste nieuws samen op een overzichtelijke manier.

Volg ons:

Natuurlijk kunt u AltijdActueel.nl ook volgende op de diverse sociale media.

Adverteren?

Op AltijdActueel.nl komt een breed en gevarieerd publiek, uw doelgroep zit hier ook tussen. Vraag naar de speciale tarieven!

Neem contact op »
Contact

Voor vragen, opmerkingen of tips kunt u mailen naar: redactie@altijdactueel.nl.